Според преподавателката Гергана Бухова тази методика за бързо четене помага на децата не само да четат с разбиране, но може да им помогне да усвоят по-лесно материала, докато учат вкъщи.

„Децата могат да обработват по-голямо количество информация, за по-кратко време. Те успяват да анализират и разбират информацията, да четат с разбиране т.нар. "аналитично четене" и по този начин повишават своята концентрация на вниманието. Това от своя страна има приложение във всяка една сфера в живота им.“ – коментира Гергана.

Упражненията са подходящи за деца от 7 до 12 години. Сред техниките са четене с изтрити на половина букви и четене наобратно.

„Основната идея на тези методи е да предизвика така наречената мозъчна атака – да активират всички центрове на мозъка и по този начин да постигнем едно по-ефективна работа по време на четене . Така децата могат по-успешно да анализират, да използват информацията и да я запаметяват.“  - споделя още учителката.

‚Дигиталните устройства са нещото, което предизвиква най-големите трудности в децата - да се научат да четат и да усвояват информация. Посредством дигиталните устройства те получават много голямо количество информация за много кратко време. Детският мозък  все още не е достатъчно добре развит, за да приеме, да анализира тази информация. Те се чувстват пренатоварени, уморени. Превключват от едно нещо на друго много бързо, не могат да се фокусират достатъчно бързо и съответно това понижава концентрацията им на внимание.“ – коментира още Гергана

В резултат на подобни упражнения децата повишават и скоростта си на четене до два пъти.