По повод международната кампания на ООН "16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола", която започва на 25 ноември - Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените, Българският фонд за жените създаде игра, която цели да ангажира мъжката аудитория с проблема за насилието над жени. Кампанията завършва на 10 декември – Международния ден на човешките права.

От Българския фонд за жените са убедени, че мъжете играят положителна и много важна роля за неговото преодоляване, ако започнат да поставят под въпрос стереотипите какво е да си "истински мъж" и "истинска жена" и променят отношението си към проблема с насилието.

Кампанията се опитва да повиши осведомеността и да насърчи мъжете да участват активно в процеса за постигане на равенство между половете, което ще допринесе значително и за намаляване на насилието над жени.  

Организацията напомня, че всяка трета жена в България е жертва на насилие, основано на полов признак, според изследване на фондация "Партньори-България" от 2016 г. Изследване на Европейската агенция за фундаментални човешки права от 2014 г., обхващащо цяла Европа, включително и България, посочва, че 33% от жените на възраст над 15 години поне веднъж са ставали жертви на сексуално и/или физическо насилие. Тези данни се потвърждават и статистиката на Световната здравна организация.

Кампанията е достъпна онлайн на testzashampioni.com и приканва момчетата и младите мъже в България да направят своеобразен игрови тест. Основната цел на играта не е развлекателна, а да напомни, че проблемът с насилието над жени засяга в същата степен мъжете и е въпрос на морална сила да застанат в защита на жертвите. 

Играта, която е на боксова тематика, наподобява тренировъчните шутър игри, но в нея основен акцент не е точността, а бързата реакция на играча и способността му да прецени по кои мишени може да удря и по кои не. Играе се от субективна гледна точка – участникът вижда само чифт боксови ръкавици, а пред него бързо се появяват различни противници, по които той трябва да нанесе определен брой удари за определено от таймера време, за да премине към следващия. 

Уловката е, че наред с противниците боксьори се появява и образ на жена, която играчът не трябва да удря. Ако той удари женската фигура се появява надпис "Лошо. Истинският шампион никога не посяга на жена."  Ако изиграе цялата игра, без да удари жената, играчът получава съобщение "Браво! Ти си истински шампион! Той никога не посяга на жена."