Жените в Европейският парламент са точно толкова, колкото жителите на българско село край река Струма. 235 толкова е населението на село Лобош, община Ковачевци. По-голямата част от населението работи в Перник или София, но хората, които работят в селото, отглеждат крави, кози, овце и се занимават със земеделие. В селото има 3 работещи магазина.

Жените все още са по-малко от мъжете - в политиката и обществения живот на местно, национално и европейско равнище.

Европейският парламент се състои от 705 членове (евродепутати), като броят им ще нарасне до 720 след европейските избори през юни тази година. Около 235 от тях са жени. 

МЯСТОТО НА ЖЕНИТЕ

С течение на годините процентът на жените членове на Европейския парламент се е увеличил. От 1952 г. до първите избори през 1979 г. само 31 жени са били членове на ЕП. В първия пряко избран Европейски парламент представителството на жените възлиза на 15,9 %. Оттогава насам процентът на жените членове се е увеличил драстично. През февруари 2024 г. 39,8 % от членовете на Европейския парламент са жени. 

На предстоящите европейски избори от 6 до 9 юни избирателите ще могат да решат колко жени ще бъдат членове на Европейския парламент през следващите пет години.

36,1% от членовете на Европейския парламент (ЕП) са жени. Във всички държави - членки на ЕС, през 2020 г. жените заемат 33% от местата в националните парламенти. Това e значително увеличение спрямо 21% през 2004 г. Въпреки че това представлява напредък, все още има какво да се желае за постигане на баланс между половете в политическото представителство. Данните са според статистика на Европарламента. 

Според изследвания при настоящите бавни темпове на промяна,

делът на жените на ръководни длъжности на работното място ще достигне едва 30% до 2050 година. 

Защо е важно равновесие между половете в политиката?