"Който не умее да мълчи, той не е способен и да говори."

- Сенека, римски философ и писател – един от най-видните римски мислители, представител на късния стоицизъм