"Не им позволявай да мислят, че си съкрушен и наранен. Понякога просто падат листа, в името на следващата пролет."

Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик