"Човекът, който на петдесет вижда света така, както го е виждал на двайсет, е загубил трийсет години от живота си."

- Мохамед Али (1942 - 2016), американски боксьор