Най-красивото Северно сияние от няколко месеца насам заснеха във Финландия. За няколко часа небето в четвъртък се е окъпа в зелени, розови и виолетови цветове. Пролетта е един от най-подходящите сезони за наблюдение на природния феномен заради увеличената активност на слънчевия вятър (поток от заредени частици, който се изхвърля от горните слоеве на атмосферата на звезда).

Северното сияние е оптично явление, което се наблюдава в небето над полярните райони на Земята. Образува се вследствие на взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър с магнитосферата. Явлението може да се оприличи на поразително красив танц на разноцветни светлини в небето.

Полярните сияния са в основата на много легенди и митове на северните народи. Викингите вярвали, че сиянията са воини, препускащи на коне през небето, а според ескимосите добри духове палят светлините, за да осветят пътя на мъртвите към отвъдния свят.