"Трябва да намерите Бог, а той не може да се намери в шум и безпокойство. Бог е приятел на мълчанието. Вижте природата, дърветата, цветята, тревата - те растат в тишина. Вижте звездите, луната, слънцето как се движат в тишината. Трябва мълчание, за да можем да докоснем душите си."

- Майка Тереза