"Всяко успокоение е смърт. По-добре човек да греши, но да действа, защото в процеса на своите грешки той може да се учи и се развива." - Людмила Живкова