"Трябва така да обичаш, че не да искаш да притежаваш, а да принадлежиш."

Камен Донев,  български актьор, режисьор, драматург и хореограф