"Не думите е нужно да се преведат, а силата и духа."

- Иван Бунин (1870 - 1953), руски писател; първият руски автор, получил Нобеловата награда за литература през 1933 г.