"Всеки ден по нас хвърлят камъни, важното е какво градиш с тях - мостове или стени."

- Хорас Джаксън Браун (р. 1940 г.), американски писател