"Не това, което гледаш, има значение, а това, което виждаш."

- Хенри Дейвид Торо (1817 - 1862), американски писател и философ