"Ние с охота признаваме малките си недостатъци, желаейки да покажем с това, че нямаме по-големи."

- Франсоа дьо Ларошфуко (1613 - 1680), френски писател и философ