"Ако се концентрираш върху болката, ще продължиш да страдаш. Ако се концентрираш върху урока, ще продължиш да израстваш."

- Франсоа Фенелон (1651 - 1715), френски римокатолически архиепископ, богослов, поет и писател