"Незавидна е участта на този, на когото никой не завижда."

- Есхил (525 г. пр.н.е. - 456 г. пр.н.е.), древногръцки драматург

 

Завиждате ли на успехите на другите?