"Всяка трудност, с която се справяш сега, ти бива спестена за в бъдеще."

- Далай Лама (р. 1935), духовен водач, почитан в Тибет