"Човек не е велик, защото побеждава или наранява други живи същества. Човек е велик, защото се въздържа от победа или нараняване на други живи същества."

- Буда (563 пр.н.е. - 483 пр.н.е.), духовен учител и основател на будизма