"Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят."

- Алберт Айнщайн (1879-1955), немски физик-теоретик и философ