Успехът не е никога окончателен. Провалът не е никога фатален. Единственото важно е смелостта.