Блаженството на тялото е в здравето, блаженството на ума - в знанието.