Неуспехът не означава, че си се провалил, а че не си успял все още.