Интересен е не самият проблем, интересен е шансът да бъде решен и интересен е резултатът, който може да донесе неговото решение.