Поразителна е мъдростта на природата, която при такова безкрайно разнообразие е успяла да балансира всичко.