Тези, които танцуват, са смятани за луди от тези, които не могат да чуят музиката.