Когато характерът на някой не ти е ясен, погледни приятелите му.