Първата жена, кмет на град в България, е Мара Джукелова. Тя е кмет на Ямбол от юли 1945 г. до март 1948 г.

Мара Джукелова е родена на 02.08.1910 г. в Ямбол. Завършва химия и дълги години е учителка в Елхово, Харманли и Ямбол. От 1941 до 1943 г. е в концентрационния лагер „Св. Никола“.

След 9 септември 1944 г. е член на ОК на ОФ в Ямбол и завежда културно-просветната работа в ОК на БКП в града.

Снимка: iStock

По време на мандата й през 1947 г. се утвърждава градоустройствен план за строеж на нови типови жилища на терена на IV-ти конен полк. Открити са нови отделения към Държавната болница. Занимава се със строителството на сградите на Мъжката гимназия и училището в с. Извор (днес Кабиле).

Любопитен е фактът, че в този период в града се въвеждат големи глоби за нарушаването на чистотата. При повторно провинение санкцията е почти колкото средна месечна заплата, а при рецидив – изправителна работа за срок от три месеца.

По това време се създават предприятията „Местпром” и „Хоремаг” (абревиатура на Хотели, ресторанти, магазини).

Закупени са сто чина за Девическата гимназия „Васил Левски”. Открито е Средно механо-техническо училище.

Годините, разбира се, били изпълнени с много трудности. Много от хранителните стоки се продавали срещу купони. Градът се развивал малко по малко – по онова време жителите на Ямбол били 31 000, а десет години по-късно – 42 000. Кулминацията е в края на 80-те години, когато тук живеят 90 000 души.

В момента в Ямбол живеят 60 000 души, тъй като мнозина са емигрирали в чужбина или в по-големите градове на България.