Хомосексуалните ще имат още едно право да твърдят, че са дискриминирани - гейовете и лесбийските са подложени на гласова дискриминация и не получават високопоставени и високоплатени позиции в работата си заради недостатъчно "хетеросексуалните" си гласовете. 

Резултатите от изследване на д-р Фабио Фазоли от "University of Surrey" сочат, че хетеросексуалните мъже имат предимство за шефове пред хомосексуалните, чиито гласове звучат по-тънко, а по-плътните гласове на лесбийките също им пречат в кариерното израстване.

Проучването сред доброволците показва, че хетеросексуалните участници пренебрегвали "гейските" и "лесбийски" гласове, без предварително да знаят сексуалната ориентация на хората, които чуват, но подсъзнателно свързвали с хомосексуалната ориентация.

В крайна сметка гейовете и лесбийките постигнали най-ниски резултати в експримента кой глас е най-подходящ за топ позиция в службата.