Най-актуалната тема през последните години като че ли стана кризата - най-вече финансова, но също интелектуална и духовна. Ние сме 11 души, събра ни смелостта. Повечето членове от екипа ни решиха да сменят професиите, с които се занимаваха, и то във време на най-голяма несигурност. Не казвам, че решението беше лесно, но чувствахме и знаехме, че бе време да започнем нещо ново заедно. Днес, когато поглеждам назад, осъзнавам баналната истина, че оцеляването е в обединението, в единството.

Когато основахме академия "Юнити" преди четири години, си поставихме една висока цел - да създадем обединяващо пространство за всички хора, които желаят да изградят съзнателно един нов живот - в единство, хармония и без ограничения. Някои наричат това холистичен подход.

Искаме да споделим с вас един по-различен подход към т. нар. "свободно време и почивка" – релакс чрез изкуство. Не с посещение на изложби или театър, а чрез собствено творчество. Ще кажете, че не сте творци, нямате заложби и всичко това ви се струва прекалено трудно. За много хора процесът на творчество действително е сложен и тайнствен, често излизащ отвъд човешките разбирания. Малцина знаят, че трудността в рисуването, например, идва не от липсата на техники, а от начина, по който възприемаме реалността и по който „разчитаме“ формите, които ни заобикалят.

Способността да се изразим чрез картина, стих или мелодия зависи от умението да наблюдаваме в цялост както света навън, така и света вътре в нас

Съвременните хора сме издигнали логиката в култ и анализът е станал единствен начин на възприятие. Фокусирани сме в детайлите, стремим се да изучим формите и процесите чрез все по-голямо фрагментиране.

Използваме предимно лявата половина на мозъка, отговорна за аналитичното и логическо мислене. Тя ни позволява да оценяваме събития и явления, да правим света разбираем и предсказуем, т.е. да се чувстваме сигурни. За разлика от него, дясното полукълбо е образното мислене, интуицията, въображението и мечтаенето. Там са – ритъмът, цветовете, пространството, както и разпознаването на лица и образи. Благодарение на него са сътворени шедьоври в изкуството и в науката.

Алберт Айнщайн често е казвал: „Въображението е по-важно от знанието“. Интересен е фактът, че дясното полукълбо започва да работи още от момента на раждането ни, а лявото се развива постепенно, заедно с развитието на способността ни да разбираме речта и да говорим.

Вследствие на възпитанието и ориентираността на съвременното общество, дясното полукълбо или т.нар. "абстрактно мислене" бива „блокирано“ още в ранно детство. Но, рано или късно, то отново се проявява във всеки от нас. При много от хората, израснали в рационален свят, творческото начало се развива чак през втората половина на живота им. Затова някои хора на 40-годишна възраст изведнъж започват да се занимават усилено с медитация, други започват да рисуват картини, трети се увличат по кулинария или се записват в любителска театрална трупа…

През XV век живял един човек, който е съвършен пример за това, какво може да постигне човек, при който двете форми на мозъчната активност се развиват успоредно. Става дума за Леонардо да Винчи. По времето, когато е живял и творил, не е имал равен в сферата на живописта, скулптурата, физиологията, математиката, архитектурата, механиката, анатомията, физиката, метеорологията, геологията, инженерството, авиацията. Успявал за минути да композира музика, да измисля думите към нея и да изпълнява тази творба на всеки известен тогава музикален инструмент. Притежавал тайнственото умение да обединява в едно всички сфери, с които се занимавал.
Този холистичен подход е в основата на нашите дейности.

Посредством творчество достигате до непознати кътчета в ума и сърцето си

Научавате се да възприемате нещата цялостни, да виждате връзките помежду им и животът ви става по-съдържателен и богат. Но най-важното е, че няма „недаровити“ хора. Всички притежаваме дясна половина на мозъка и не е необходимо да чакаме половината ни живот да премине - можем да я развием по всяко време и да активираме творческите си заложби. Можем да навлезем в един нов свят и ако успеем да надмогнем страховете и чувството за малоценност, пред нас ще се разкрие непозната реалност с огромен потенциал.

Творчеството води до здраве, хармония и баланс

Защото то е най-чистият израз на любовта: любовта към нас самите и към всичко което ни заобикаля. То е врата към златния свят на душата, разчупва личното пространство и е най-директният метод за комуникация и споделяне. Този нов начин на възприятие и преживяване на реалността ще ни преизпълни с неизказана радост, която от позиция на обкръжението ни няма причина да съществува. Ще достигнем до разбирането, че „палитрата“ на живота ни е показала истинската си реалност и тя няма общо с това, което сме виждали досега.

И всичко е на „една ръка разстояние“, но трябва да приемем, че е възможно

Чували сме, че всеки сам избира реалността, в която да живее. Важно е да разберем, че съзнанието може да променя формата съгласно реалността, която избира за свое опитно поле. Така че - осмелете се! Осмелете се да въведете цвят и емоция в сивото ежедневие. Те няма да натоварят излишно тежкия ни график, а само ще ни обогатят. Възможностите в последните години стават все повече – танци, театър, фотография или рисуване, както и различни еднократни работилници, където можем да сътворим собствени бижута, свещи, да рисуваме върху текстил, стъкло и още много други. А какво ще кажете и за ваканция, съчетана с изкуство?

Да поканим изкуството в живота си, във всичко което правим. В "Юнити" всичко е изкуство - от картините, които рисуваме и семинарите за активиране на творчеството, до ежедневното подреждане на масата за обяд.