Качеството на живота на жената зависи от няколко важни показатели, сред които на първо място се нарежда здравето, следвано от социалното и материално благосъстояние, от образователния ценз, както и от икономическия и политическия статус, който съответната държава, съобразно законови уредби и предписания, отрежда на жените. Има страни, в които да си жена, е благословия. Но има и такива, където животът на жената е истинско проклятие. Да видим кои са те:

Йемен

Световният икономически форум (СИФ) класира малката близкоизточна държава Йемен като най-лошото място за живеене на жените от 136 страни, включени в списъка. Достъпът до образованието за момичетата в Йемен е силно ограничен, тъй като много от тях са омъжвани, още преди да са навършили 18-годишна възраст. В резултат женската грамотност в тази страна остава на ниво до 35%.

Пакистан

Според Доклада на СИФ Пакистан е държавата, определена за второто сред 136-те страни по света най-лошо място за живеене на жените по отношение на икономическото им участие в живота на страната.

>>>