Мечтите са красиво нещо, но могат да станат още по-красиви, когато се превърнат в реалност. За съжаление, някои мечти си остават мечти завинаги. Как да превърнем тези блянове в реалност и да им се наслаждаваме в реалния си живот?

Запишете мечтите си на хартия

Когато представите ви се материализират, те стават списък със задачи. А под тази форма се осъществяват много по-лесно. Така може да ги гледате черно на бяло всеки ден, да планувате осъществяването им в конкретни срокове и да ги зачерквате от списъка, когато се осъществят.

Записвайте конкретни стъпки, които трябва да предприемете

Задължително им слагайте конкретни крайни срокове за осъществяване. Ако искате да пътувате из Европа - планирайте реда на страните, в които искате да отидете; отбележете крайни дати, до които трябва да сте посетили всяка от тях и т.н.


Направете поне два списъка – един с най-смелите мечти и един с лесно осъществимите

Правете нов списък всеки път, щом осъществите мечтите от единия. Така не само ще се стимулирате да мечтаете повече, но и да ги реализирате.

Плановете със смели мечти са особено важни. На пръв поглед може да ви се струва смехотворно, че искате да станете принцеса, но поне за малко не давайте ухо за гласа на разума. Представете си, че светът само чака да напишете мечтите си, да я заявите пред съдбата си, за да я осъществи.