Контрацепция означава предпазване от нежелана бременност. Съществуват голям брой методи за контрацепция, като за никой не може да се каже, че е най-добрият или най-лошият. Изборът на контрацептивен метод съвсем не е лесно, защото трябва да се имат предвид съображения свързани с възрастта, честотата и редовността на половия живот, желанието за бъдеща бременност и др. Контрацепцията е в основата на семейното планиране, но има разлика, например, в желанията и нуждите на 35-годишните дами и тези на 18-годишните момичета. Важно е да се отбележи, че конрацептивите се изписват от лекар.

Ето най-често използваните методи за предпазване от бременност:

Прекъснат полов акт

Постоянните сексуални партньори прибягват най-често до естествения метод за контрацепция чрез прекъсване на половия акт (coitus interruptus). При него не се употребяват допълнителни средства и медикаменти, и се определя единствено от фертилните периоди на менструалния цикъл. Жени с редовен цикъл могат сами да изчислят фертилния си период. Изчисленията се правят като от най-късия менструален цикъл се извади числото 18, а от най-дългия - 11. Например за жена с най-къс менструален цикъл 28 дни и най- дълъг- 33, периодът, в който трябва да избягва полови контакти, е от 10 до 22 ден. Прекъването на половия акт се състои в изваждане на пениса от влагалището непосредствено преди еякулация. Небходим е добър самоконтрол отстрана на мъжа. Този метод не е приложим при нередовна менструация.

Използване на презервативи

Масово се използват бариерните методи за контрацепция чрез употребата на презервативи, диафрагми, цервикални шапчици, контрацептивни гъби. Презервативите, които са с изтекъл срок на годност, крият риск от скъсване по време на секс. Неправилната им употреба също намалява процента на сигурност. Важното предимството на презервативите е, че те са единственото средство, което предпазват освен от нежалана бременност и от полово преносими болести.

Продължава с хормонална контрацепция, спешна контрацепция, трайна контрацепция, спирали>>>