Стивън Спазък е художник от Канада, който създава удивително красиви и елегантни изображения с помощта на… пламъка на свещ. След като нанася рисунката от сажди, той допълнително я моделира с молив и птичи пера.

Вече 14 години Спазък работи над усъвършенстването на своята "огнена" техника на рисуване, а импровизацията и спонтанността е любим елемент, на който екстравагантният творец особено силно залага.

За да се потопите във финеса на още "огнени" творби от Стиван Спазък, може да влезете тук.