Помните ли оранжевите телефонни кабини на БТК по улиците на града? Една от тях се е превърнала в разлистено дърво на столичната ул. "Ангел Кънчев". Мръсният въздух в София през зимата става направо токсичен, но тази корона от зелени клони носи още една глътка въздух.