Всеки може да бъде здрав, ако знае какво да избягва в живота си и от какво да се предпазва. Ето 6 начини, с които може да подобрите вашия начин на живот, за да се чувствате доволни и здрави:

1. Бързата и адекватна реакция на всеки стрес носи задоволство. Предизвикателствата в живота са неизбежни. Те са двигател на промяната и усъвършенстването. Именно в условията на предизвикателство човек разпознава своя потенциал, сила, устойчивост, находчивост, съобразителност, които му помагат да се чувства победител. Ако вместо да действа, човек вземе решението да търпи, изпада в хроничен стрес и това се отразява неблагоприятно на здравето.

2. Способност за адаптация към динамичното време, в което живеем, помага за поддържане на баланс в емоциите и здравето. Независимо в коя фаза на своя живот човек се намира, не бива да спира да се развива, да научава нови неща и едновременно да отхвърля всичко, което пречи прогресът да влезе в живота му. Застоят в миналото, макар и с привкус на величие, неминуемо довежда до тъга, разочарование и  болести.

3. Отвореност към хората чрез лесно общуване с толерантност и благородство е гаранция за дълъг живот в здраве. Когато човек умее да дава на другите своето добро отношение и съответно е благодарен, когато получава от другите, може да се чувства полезен човек. Здравият човек се стреми да остави следа в сърцата на хората, с които го среща съдбата. Съзнава, че изпълнява своите житейски задачи и умее да се радва от това.

4. Удоволствието от движението е задължително условие за здраве. Парадокс е, че съвременниците измерват своя комфорт с това до каква степен са успели да избегнат физическите усилия, а след това търсят начини как да стимулират имунитета си. Няма съмнение, че имунната система пряко зависи от нашата активност. В действителност човек не се нуждае от много. Достатъчни са например, 20-минутно ходене, но всеки ден.

5. Здравият човек не живее заблуден, а е съпричастен към духовния живот. Знае, че няма скрити неща и не може да лъже, защото ще бъде разобличен рано или късно. Важно е човек да чувства, че не всичко е в неговата власт и в най-трудния момент може да се надява на помощ "свише”.

6. Позитивната нагласа и способността да се виждат събитията в добра светлина помага за поддържане на спокойствие, респ. здраве. Това е така, ако може да си кажете в труден момент: "Всяко зло за добро”. Да проявите доброта да простите, както на себе си, така и на другите за допуснатите грешки и провали. Най-ярката изява на здравия човек е чувството за хумор - осъзнаване на собственото несъвършенството и силата да си го признае.

Научете се да разпознавате факторите, които нарушават благополучието ви - физическо, психическо и духовно. Положете усилия, за да ги промените или да ги избягвате. Вие можете!