Хранителните продукти доставят не само градивни вещества, но и част от ензимите за тяхното усвояване. В човешкия организъм са доказани над 3 000 различни ензима, като милиони във всеки един момент регенерират тъканите и се борят с болестите. Ензимите са катализатори и на двата вида биохимични процеси - изграждащи (анаболизъм) и деструктивни (катаболизъм).

Например един ензим е нужен за разграждане на протеините в месото и съвсем друг за да разгради въглехидратите в тортата. Във връзка с наднорменото тегло е ставало дума, че различните индивиди имат различни ензимни възможности. От наличието и скоростта на ензима алкохолдехидрогеназа, който разгражда алкохола, се определя дали човек се опива лесно или не. Според ензимите се определя дозата на силно действащи лекарства чрез предварителен тест и хората се разделят на "бързи или бавни ацетилатори".

Скоростта на действие на ензима зависи от "работната среда", т.е. от здравословното състояние на човека. Регулатори на ензимната активност са кофакторите и коензимите. Така често посочваните елементи и съдържанието им в различните храни - цинк, магнезий, мед, калций са кофактори. Типични примери за коензими са витамин С и витамините от групата B.

Голяма част от лекарствените средства действат като инхибитори на широк спектър от ензими. Често при болести те самите са заместители на липсващи ензими, например, тези които са необходими за храносмилането - протеаза, амилаза и липаза. Съществуването на някои ензими е за 20-30 минути, други съществуват със седмици. Тази динамика потвърждава философския принцип „Всичко тече, всичко се изменя” и „Никога не можеш да влезеш втори път в една и съща вода”.

С лечебна цел ензими се получават от животни. Има извлечени и от растения, които за щастие могат да се усвояват чрез директна консумация, например, бромелеин от плода ананас. Свежите плодове и зеленчуци са с високото съдържание на витамини, елементи, фибри и на много ензими. Това обяснява честотата на теми за поощрение на консумацията на здравословни хранителни продукти.