Истинската щедрост се изразява в умението да бъдем чувствителни към нуждите на околните и с каквото разполагаме, навреме да им помогнем.

Можем да дадем от времето си.

Можем да дадем търпението и състрадателността си.

Можем да споделим смеха и радостта си.

А можем да дадем и искреното си приятелство.