На всеки се е случвало да обиди или да бъде обиден. Разликата е в последствията - някои хора прощават лесно, други дълго помнят тежката дума. Защо това е така?

Според Аглая Детешидзе - руски психотерапевт, специлизирала в областта на гещалд психологията, прощаването на обида налага смяна на гледната точка към света. А това е едно от нещата, които изискват най-много енергия. Тя ни е нужна, за да се пренастроим. Именно поради тази причина ни е толкова трудно да простим и да забравим обидата.

Светът, който така хармонично сме си подредили, в един момент грубо е бил разбутан. Нужно е време да се нагодим към новата визия. Само с такова приемане, ще успеем истински да простим обидата.

Представете си, че цял ден чистите и подреждате хола си у дома. И когато приключите, приятелка идва на гости, разхвърля книгите ви, обръща възглавничките, премества столовете... Обидата в човешките отношения е именно тази промяна. Ще ви се наложи да вложите малко енергия, за да подредите хола си отново. Но още повече енергия ще ви е нужна, за да приемете новия изглед. Променяйки гледната си точка, може и да забележите, че така подредени столовете, всъщност в стаята се отваря много повече пространство. 

Едновременно с новата гледна точка към света трябва да променим и представата за себе си. Да смениш представата за самия себе си може да е най-трудното нещо в живота на човек.

Докато не попаднем в конкретна ситуация, която налага нашата реакция, ние не знаем как точно ще реагираме. Можем само да предполагаме. Ситуацията е проверка за нас самите, за собствените ни сили, разбиране и себепознаване. Особено често се случва човек да се изненада от себе си. Дълго време е смятал, че ще реагира по един начин, ако му се случи, но случвайки му се, ответната реакция е съвсем друга. Да приемеш себе си такъв, какъвто си се оказал, понякога е доста трудно. Но именно това би помогнало особено много да прощаваме по-лесно, да забравяме обидите и да се радваме на живота.