1. Най-добрият учител в живота е опитът. Взима наистина скъпо, обаче обяснява отлично.

2. Когато нещата ви не вървят добре – просто не ходете с тези неща.

3. Най-тежкото нещо е синият кит. Всичко останало са дреболии!

4. Времето, изгубено с удоволствие, не е изгубено.

5. Ако някой ви ругае, ядосва или обижда – задушете го със своя позитивизъм.

6. Кажете "Благодаря" на хората, които идват в живота ви и го правят красив. Дв апъти кажете "Благодаря" на хората, които излизат от живота ви, за да го направят още по-красив.

7. Щастието не може да се купи с пари. Но с пари може да си купите яхта и да доплувате по-близо до щастието.