Буда преоткрива Благородният осморен път като древен път, следван и практикуван от всички предходни просветлени буди преди него - път, който развива прозрение за истинската същност на реалността, изкоренява алчността, омразата и невежеството. Път, който прекратява на страданието и води до пробуждане, спомагайки за постигането на просветление (нирвана).

Последна от Четирите благодорни истини на Буда, Благородният осморен път включва правилен възглед, правилно мислене, правилна реч, правилно поведение, правилно препитание, правилно усилие, правилна осъзнатост и правилна съсредоточеност.

"Видях древна пътека, древен път, изминат от правилно себепробудили се същества от миналите времена. Това е Благородният Осмократен Път – правилна гледна точка, правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилен начин на живот, правилно усилие, правилно мислене, правилна концентрация. Следвайки този път, аз получих директното знание за старостта и смъртта, директното знание за възникването на старостта и смъртта, директното знание за прекратяването на старостта и смъртта, директното знание за пътя, водещ до прекратяване на старостта и смъртта. Знаейки директния път, разкривам го на вас”.

Първо човек трябва да се опита да разбере понятието за правилен възглед, а стане ли това, ще вдъхнови и насърчи у него възникването на правилен стремеж.

Кой е правилният възглед? Знание, отнасящо се към страданието, към неговото възникване, към прекратяването му, към практическия начин, водещ до прекратяването му.

Кое е правилното мислене? Да се стремиш към себеотрицание, към свободна от злини воля, към безвредност.

Правилното мислене ще доведе до възникване на правилна реч.

Правилната реч ще доведе до възникване на правилно поведение.

Правилното поведение ще доведе до възникване на правилно препитание.

Правилното препитание ще доведе до възникване на правилно усърдие.

Правилното усърдие ще доведе до възникване на правилна осъзнатост.

Правилната осъзнатост ще доведе до възникване на правилна съсредоточеност.

В състояние на правилна съсредоточеност човек трябва да изследва разбирането си за правилен възглед, което ще доведе до възникване на правилното знание и като краен резултат – възникването на правилното освобождение.