В сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) може да попълните  формуляр и да съобщите за нежелана реакция на лекарство, с което се лекувате. Не е необходимо да сте медицинско лице.

Въпросите са написани разбираемо. Необходимо е да опишете реакцията, която сте получили. Колко време е продължила тя. До какво е довела - до възстановяване с последствия или продължава и т.н. Данни за лекарственото средство - откога го взимате, в каква дозировка, за какво ви е предписано. Има въпрос за предполагаемата причина – неумишлена грешка при предписването, отпускането и приготвянето. 

Досега съществуваше жълтата карта, която попълваха обикновено фармацевтите, отпуснали лекарството или лекуващият лекар. Тези формуляри са интернет базирани в сайта на ИАЛ. 

Събраната информация е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции на лекарства, разрешени за употреба у нас.

Особено за по-новите лекарства за хуманна употреба, отскоро използвани от българските пациенти. Тази дейност у нас не е нова, но критериите вече са в съответствие с европейските стандарти за безопасност на лекарствата. Системата за докладване на нежелана лекарствена реакция е максимално улеснена, след като немедицинско лице - пациентът може да се регистрира и да го попълни.

 Това стана ясно от дискусиите на участниците във форума в Боровец на 26 април 2013, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) с участие на 5-ма водещи европейски експерти. В дискусиите участваха представители от фармацевтичните производители, дистрибутори, регулаторните органи. Лекторите бяха от Фармацевтичния факултет, Медицинския университет - София, ИАЛ. Обсъдиха се:

- Начините и реда за докладване на нови нежелани лекарствени реакции;

- Новото българско законодателство в областта на лекарствената безопасност от декември 2012 г.;

- Изискванията за борба с фалшифицираните лекарства и паралелен внос;

- Новосъздаденият Национален съвет по цени и реамбурсация, представен от председателя на съвета доц. д-р Татяна Бенишева. 

Регулаторните органи поощряват не само медицинските специалисти, но и пациентите лично да бъдат активни в изпращане на сигналите.

Всеки лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение и след като бъде пуснат на пазара.

Проследяването на лекарството ”в живия живот” позволява да се прецизират дозировките на конкретното лекарство и предупрежденията за съвместимост с други лекарства. Своя опит в законодателството на ЕС по лекарствена безопасност сподели проф. Аксел Тийле от Немската изпълнителна агенция по лекарствата.

Право на всеки, който приема лекарство, е да обръща внимание как се чувства след неговия прием.

В случай, че забележите различни усещания от тези, които са описани като нежелани реакции в листовката за пациента, трябва да сигнализирате или на лекуващ лекар или да попълните Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица. 

Причините за нежелани реакции могат да бъдат:

- Несъобразена дозировка, т.е. грешка в приема на лекарството.
- Неправилна комбинация от няколко лекарства.
- Нова нежелана реакция, която се е проявила именно при вас.
- Фалшиво лекарство

Д-р Мария Попова , директор на дирекция "Контрол на лекарствената употреба” в ИАЛ, акцентира, че с новото законодателство се окуражават и пациентите да съобщават нежеланите реакции във връзка с безопасността на лекарствата. Именно те, експертите и комисиите в ИАЛ, проверят и анализират получените данни, информират притежателите на разрешението за употреба, за да се добавят промени в кратката характеристика на лекарството и листовката за пациента, т.е предприемат се незабавни регулаторни мерки. 

В случай, че човек подозира, че е получил нежелана реакция след приема на дадено лекарство, може да изпрати съобщение сам веднага по интернет до сайта на ИАЛ