Инжекциите с инсулин няма да постигнат чудеса без движение и диета. Затова се казва, че лечението на диабета е в ръцете на пациентите. Представа за компенсиран захарен диабет дава нивото на гликирания хемоглобин в кръвта. Ако се намали гликирания хемоглобин, се намаляват усложненията. Препоръката на ендокринолога д-р Пламен Попиванов е: "Изследване на гликирания хемоглобин на 3 месеца". Добър контрол има, когато захарта се поддържа в стойности около нормата.

Триадата за контрол на диабета включва:

- Кръвна захар на гладно: 7 ммол/л 

- Гликиран хемоглобин : 7%

- Кръвна захар 2 часа след нахранване: 10 ммол/л

Целта на лечението е постигане на дълго комперсиран диабет, което е завоювано здраве в бъдещето.

Ключът към доброто състояние на диабетика е постигане на баланс във всичко.

Това са думите на Боян Петров, който продължава да изкачва най-предизвикателните планински върхове в света, въпреки диабета, воден от следния принцип:

Подчинявам диабета на моя живот, а не обратното.

- Създавам си цел

- Планирам всички детайли за по-малко грешки.

- Подготвям се системно

- Подлагам се на функционални тестове - "Доколко съм готов?”

- Храня се правилно.

- Ясно е, че има и трудности. Избирам си пътищата.

- Понякога има изненади, но успехът не закъснява.

- Зная, че има и по-трудно.

- Контролирам положението и упражнявам контрол върху себе си.

- Почивам винаги, когато мога със семейството и приятелите.

- Не крия, че съм диабетик. 

- Споделям, защото живият пример е най-доброто въздействие.

- Не спирам да се образовам.

- Не пропускам възможност за движение.