Оптимистичното настроение съдейства за съзидателни постижения. Потиснатото състояние на духа носи нищожни резултати. Важно е да поддържате оптимистична нагласа, точно когато нямате никакво желание. 

Промените в настроенията са много подвеждащи

В нелеките дни внимателно се самонаблюдавайте и не излизайте от състоянието на спокойствие и самоувереност.  

Негативното мислене е неефективно, т.е. дисфункционално. То пречи на личностната изява и даже води до форми на депресия. Изкривените мисли ви включват в обезпокояващи или разстройващи ситуации.

Снимка:Thinkstock/Getty Images