Голяма част от етикетите на хранителните продукти у нас са написани с много дребен шрифт, не са ясни за клиентите и често ги подвеждат, твърдят от потребителските организации.

Очаква се тези дни Европейският парламент да гласува нов регламент за етикетирането на стоките, който ще обедини всички нови изисквания и ще направи обозначенията по-точни и ясни за клиентите.

Непълни, трудно четливи и неясни са голяма част от етикетите, които се поставят върху хранителните стоки, които си купуваме от магазините.

В опит да се информираме за съдържанието на продукта можем да изгубим много време и да изхабим не малко нерви. Само доброто желание понякога не е достатъчно.

Новият регламент за етикетирането на продуктите ще въведе определени критерии за размера и шрифта на буквите, успокоиха специалистите.

И още - информацията върху етикетите може да заблуди потребителите и за произхода на продукта. Най-често това се случва с яйцата.

Храните, които се продават на килограм, са едни от най-проблемните за потребителите. С новите правила за етикетиране на продуктите ще отпадне и тази порочна практика да се поставя само цена на продукта.

Предвижда се да бъде въведена и така наречената светофарна система за озбозначение на храните - с жълти, зелени и червени етикети.

Репортер: Биляна Гавазова