Ако не виждате очите на човека, с когото общувате, преценката ви за него е затруднена, защото сте лишени от визуален контакт. Например, когато забележите прескачащия му поглед от един на друг човек, разбирате за тази личност, че се чувства много несигурно. За човека, който отмества погледа  си нагоре при разговор, разбирате, че обмисля нещо. Честото преместване на погледа му наляво-надясно, означава внимателно слушане - да не би да пропусне нищо със слуха си. Насоченият надолу поглед индикира усещания и докосвания.

Директният поглед помага за създаването на имидж на честен и открит човек. Жените по-добре контактуват с очите си, когато слушат и значително по-малко, когато самите те говорят.

Причините, поради които човек избягва визуален контакт:

Не ви харесва и затова не признава присъствието ви.

Срамува се и избягва да среща чужди погледи, за да не се притесни още повече или да не "прочетат" в погледа му.

Лъже и се опасява да гледа в очите, за да не се издаде.

Известно е, че има хора с магнетичен поглед, които могат да въздействат само с очите си върху хора и диви животни. Често за тях се казва, че са личности, които пронизват с поглед. Ако го задържат върху вас, дори става непоносим. Чрез погледа си те предават мисли върху мозъка на другите по най-краткия път.

Трябва да имате предвид, че за всеки човек е много трудно да разсъждава и трезво да обмисля каквото и да било под въздействието на магнетичен поглед. Бихте могли да избегнете това, като гледате встрани непринудено, макар и да е преднамерено. Това ще ви помогне да запазите душевното си равновесие и да обмислите спокойно казаното. Не бързайте да отговаряте, докато не отклоните поглед поне за минута встрани. Решите ли да отговорите с "не", погледнете решително в очите и го заявете твърдо и категорично.