Не съществува "гей ген" и сексуалното влечение към хора от същия пол не се определя от един ген, а от много зони в човешкия геном, като значение имат множество негенетични фактори. Резултатите са от ново изследване на американски учени, анализирали генетичните профили на близо половин милион души.

Според изследването генетиката не може да предвиди дали човек ще има хомосексуално поведение. Проучването установява също, че въпреки че съществуват някои гени, които допринасят за сексуалното поведение, всеки от тях играе само малка роля - останалите са социални фактори и средата, в която човек израства и живее.

Снимка: iStock

Сексуалното поведение на лицата със сексуално влечение към същия пол е отчасти генетично повлияно и генетиката допринася за хомосексуалното поведение, но това не е свързано със специфични гени. Не е възможно да се предскаже сексуалното поведение на даден индивид въз основа на неговия геном, посочват авторите на изследването.

"Няма "гей ген", погреба идеята ръководителят на проучването Андреа Гана, генетик от изследователския институт "Броуд" в Кеймбридж, Масачузетс.

"Това е най-мащабното и най-задълбочено проучване на генетиката на еднополовото поведение към днешна дата", допълва съавторът на изследването Бенджамин Нийл, генетик от института.

Снимка: iStock

Изследването е анализирало гените на 477 522 души, които са предоставили ДНК проби на "Biobank" във Великобритания, както и на генетичната компания "23andMe" в САЩ.

Проучването отчита малката роля на генетиката - при сканирането на човешкия геном са открити само пет генетични специфични местоположения, които са ясно свързани със съобщаваното еднополово сексуално поведение от човек. Като цяло откритията в изследването подчертават сложността на сексуалността.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Science".