Никой не обича да го лъжат или да си играят с него. Най-болезнено е когато интимният ви партньор ви гледа в очите и се опитва да ви измами. С тази разлика, че ви е нужно да му ровите из чантата или се опитвате да получите достъп до неговите компютър или мобилен телефон. Трябва само да наблюдавате неговото поведени и ще знаете кога той злоупотребява с вашето доверие.

Той лъже когато:

#развива теории в отговор на елементарни въпроси, като например: “Какво те забави тази вечер?”

#сменя темата. Питате го коя е новата колега в неговия отдел, а той започва да говори за времето или колко много е изморен.

#интонацията на гласа му се променя. Започне ли да се напряга, може да бъдете сигурна, че крие нещо.

#прави се на разсеян и не отговаря на въпроса ви под претекст, че върши нещо друго.

#му отнема време да отговори или категорично отказва да говори по дадена тема.

#езикът на тялото е в противоречие с думите.