Нов доклад на природозащитната организация WWF сочи, че средно 68% са намалели популациите на  наблюдаваните бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби. Периодът е между 1970 и 2016 г.

Тенденциите в популациите на видовете са важни, тъй като показват здравето на екосистемите като цяло. Загубата на биоразнообразие е не само екологичен проблем, но и проблем на  развитието, икономиката, глобалната сигурност, етиката и морала. Докладът проследява промените според няколко различни индекса - "Жива планета 2020", "Червен списък", "Запазено биоразнообразие" и т.н.

В доклада се посочва още, че 75 % от земната повърхност, която не е покрита с лед, вече е значително променена. По-голямата част от океаните са замърсени, а повече от 85% от площта на влажните зони е загубена.

Наличните данни показват, че почти 90% от влажните зони по света са изчезнали от 1700 г. насам. Скорошно глобално картиране разкрива, че хората са променили в голяма степен милиони километри реки.

Снимка: iStockРастителното разнообразие също е със сериозен спад. Nymphaea thermarum - най-малката водна лилия на света се е срещала само на място, поддържано от оттичането на един единствен горещ извор в Руанда. Последното растение е изсъхнало, когато горещият извор е отклонен за земеделски цели през 2008 г.

От 1970 г. насам човешкият екологичен отпечатък надвишава способността на Земята за възстановяване. Това свръхползване подкопава здравето на планетата, а с това и перспективите за човечеството.

Едва в шепа държави – Русия, Канада, Бразилия и Австралия, са останали места без човешка намеса. Там е и последната запазена дива природа на сушата.

Ковид-19 е съобщение, което природата ни праща, завършва докладът. Според WWF пандемията трябва да се чете като SOS-сигнал за човешката предприемчивост, като поставя остро нуждата да се живее в рамките на пространството, което е безопасно за природата. Ако не се справим с това, екологичните, здравни и икономическите последствия са пагубни.

WWF е една от най-големите и опитни независими природозащитни организации, с повече от 5 милиона поддръжници и активна мрежа по целия свят в над 100 страни.

Снимка: iStock