Самокритиката ни отдалечава от истината. Трябва да насочим умствената си енергия към освобождаване от старите и създаване на нови мисловни нагласи.

Кажете си:

- Желая да се освободя от потребността да чувствам, че не заслужавам. Заслужавам най-доброто в живота и сега с любов си позволявам да го приема.

- Като изграждам в себе си чувства за собствено достойнство, вече няма да има нужда да отсрочвам успеха си.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

- Желая да променя нагласата в себе си, която е причина за това състояние.

Може да си повтаряте това многократно всеки път, когато си мислите за болестта си или за проблема си. Щом го кажете, вие излизате от групата на жертвите. Вече не сте безпомощни и съзнавате собствената си сила.

Луиз Хей от книгата "Излекувай живота си”.