ВЪТРЕШНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ, КОЙТО ВСЕКИ ОТ НАС ИМА, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА.

ТИБЕТСКА МЪДРОСТ ЗА ИЗВОРА НА ЧОВЕШКОТО ВДЪХНОВЕНИЕ НИ НАСОЧВА ДА ГО ТЪРСИМ В СЕБЕ СИ:

- АЛТРУИЗЪМ И СЪСТРАДАНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ.

- ГОТОВНОСТ ДА СЕ ПРОМЕНЯМЕ.

- ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА, А НЕ САМО КЪМ БЛИЗКИТЕ ХОРА.